Gyakori kérdések

1. Milyen felszerelés szükséges a tánc, fitness órákra? 
- Egyszerű sportos ruhára és cipőre van szükség, + egy kulacs
vízre

2. Bent lehet-e az órán lenni, amikor gyermekem táncol?
- Az első órán igen, utána nem.
A gyerekek szocializálódása, az oktatás minőségének fenntartása érdekében nem lehet szülőknek bent tartózkodni az órákon.

3. Ha már nem szeretnék járni tovább szükséges jeleznem?
- Igen

4. Ha nem veszek részt az órán a héten szükséges jeleznem?
- Igen

5. Ha havi bérletet vásároltam és nem tudtam elmenni az órára, akár betegség esetén, akár egyéb okból, akkor a befizetett óra ára visszajár vagy elszámolásra kerül a következő hónapban?
- Nem, a havi bérletek egy kedvezményes összegért vásárolhatóak meg és az aktuális hónap alkalmaira érvényesek csak. Az oktató előre felkészül a létszámnak megfelelően az órára a legjobb minőségben, illetve a terem is ki van fizetve előre az egész hónapra.

6. Ha biztosan nem tudok ott lenni az összes alkalmon az adott hónapban és ezt előre jelzem, akkor mennyit kell fizetnem?
- Ebben az esetben alkalmi díjat lehet fizetni.

7. Az órákat csak utalással tudom kifizetni?
- Igen

8. Mikor kell kifizetnem a havi tandíjat?
- A hónap 1. alkalma előtt 1 héttel

9. Mikor kell kifizetnem az alkalmi díjat?
- Maximum 24 órával az óra kezdete előtt

10. Mi történik ha 24 órán belül lemondom az egyéni órámat?
- Ebben az esetben az alkalom elveszik. 24 órát megelőzően van lehetőség időpont módosításra.

11. Hogyan tudok jelentkezni az órákra és további információkat kérni?
- Emailben



ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák Nemesfalvi Alexandra e.v. (székhely: 1213 Budapest, Badacsonyi út 86), nyilvántartási szám: 54271689 adószám: 55570015-1-43, mint tulajdonos vagy szolgáltató (továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.diamondheartbeat.hu weboldal és a Tánc-, Fitness, Spirituális- szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Mindennemű egyéb tájékoztatás csupán tájékoztató jellegű. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre.

A szerződés Nemesfalvi Alexandra és a szolgáltatásokat igénybe vevő felek (továbbiakban: "Felek") között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon vagy a helyszínen adatait kitölti, és elküldi jelentkezését, - ezzel a látogató Ügyféllé, Vendéggé válik (továbbiakban "Vendég") - amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató hivatalos képviseletére kizárólag Nemesfalvi Alexandra jogosult. A Vendég a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

A szerződés nyelve: magyar

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatásokra való jelentkezés, azok igénybevétele automatikusan szerződéskötésnek minősül.

A jelentkezés és beiratkozás menete:

Tanfolyamra jelentkezni emailben vagy személyesen, az órák helyszínén lehet előre egyeztetett időpontban a jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (a jelentkezési lapon megadott helytelen adatok következtében keletkezett kár miatt) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Bármely tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket. Amennyiben a választott tanfolyamra nem gyűlik össze a megfelelő minimum létszám, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az adott tanfolyamot nem indítja el, vagy összevonja egy másik tanfolyammal. Minderről a jelentkezőket kellő időben értesíti.

III. SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató a folyamatos fejlődés, valamint az igények figyelembevételével alakítja ki programját.

A tanfolyamok és órák heti rendszerességgel, a megadott időpontokban kerülnek megtartásra.

A szolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül, amennyiben a tanfolyamon a Vendég nem jelent meg. Amennyiben nem vesz részt a Vendég a tanfolyamon (kivéve, ha ez sérülésből vagy egyéb, rajta kívül álló okok miatt történik, amit hitelesen szakorvos által igazolni tud), úgy nem támaszthat visszakövetelési igényeket a tanfolyam díjára vonatkozóan.
A tanfolyamon való részvétel más személyre átruházható, amennyiben a Szolgáltató azt jóváhagyja.

IV. TANFOLYAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK KIÍRÁSA

A Szolgáltató az aktuális tanfolyamokról, workshop-okról és egyéb rendezvényekről internetes felületén (a Honlapon és az ahhoz kapcsolódó social media felületeken) és emailen keresztül értesíti a Látogatót.

A tanfolyamon vagy rendezvényen való részvételt jelentkezéssel tudja biztosítani a Látogató. A jelentkezés menete: ld. fent. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kéri a Szolgáltató: vezetéknév, keresztnév, lakcím (vagy tartózkodási hely), telefonszám, e-mail cím. A Szolgáltató a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelően tárolja, és azokat harmadik félnek nem adja ki. A jelentkezésből következő foglalást mind a Szolgáltató, mind a Vendég magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A tanfolyamdíj kiegyenlítése az adott tanfolyam óráinak látogatására jogosítja csak fel a Vendéget, párhuzamos tanfolyam látogatására csak abban az esetben van lehetősége a Vendégnek, amennyiben a saját tanfolyamán nem tudott részt venni és azt hitelesen igazolni tudja. Egy tanfolyamdíj befizetésével több kurzus látogatása nem megengedett. (Kivételt képeznek az összevont tanfolyamok és a Szolgáltató által az esetlegesen felkínált egyedi lehetőségek.)

V. DÍJFIZETÉS

A tanfolyamokra előzetes online regisztráció szükséges emailben. A tanfolyam díját legkésőbb a tanfolyam kezdetéig ki kell egyenlítenie a Jelentkezőnek. A befizetés módja: banki átutalás. Banki átutalás esetén a Szolgáltató a bankok közötti átfutási idő figyelembevételével kéri az összeg átutalását, és ez esetben a Jelentkezőnek az első órára magával kell hoznia a banki átutalás igazolásáról szóló elismervényt. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. A befizetendő díjakról és kedvezményekről a Szolgáltató weboldalán kell tájékozódni.

Alkalmi díjjal is látogathatóak az órák. Ebben az esetben is előre utalással szükséges rendezni a díjat.

A kedvezményes bérlet egy konkrét tanfolyamra vagy a havi díjakra érvényes. A bérlet már kedvezményes óradíjakkal kerül kiállításra, ezért hiányzás, betegség miatt utólagos jóváírása nem lehetséges, továbbá a már befizetett díjak visszatérítése sem áll módunkban. Ugyanez vonatkozik az előre befizetett alkalmi díjakra is.Az elmulasztott órákat csak akkor van lehetőség bepótolni, ha aktuálisan működik ugyanolyan tudásszintű csoport, ahol a létszám azt lehetővé teszi. Ennek feltétele a szakorvos által kiállított igazolás a betegségről. Más esetben az adott kurzusokról alkalmat átvezetni a következő kurzusra nincs lehetőség.

Befizetés hiányában a Vendég nem jogosult a Tanfolyamon a továbbiakban részt venni.

Egyszeri workshop-ok:

Az egyszeri workhop-okon a workshop díját előre kell kiegyenlítenie a Jelentkezőnek, és az esetleges szakorvos által igazolt betegségből eredő nem megjelenés esetén a workshop díját a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Állandó tanfolyam alkalmával lejárható ez a befizetett összeg, amennyiben a nem megjelenés előzetesen jelezve lett és alá lett támasztva szakorvosi igazolással. Nyaralás, magán- vagy munkahelyi elfoglaltság esetében nem lehetséges mindez.

VI. VISSZAMONDÁS ÉS TANFOLYAM MEGSZŰNÉSE

Befizetett foglalások visszatérítésére nincs lehetőség. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tanfolyamok időpontját módosítsa.

A tanfolyamidő leteltét követően az elmulasztott órák pótlására később nincs lehetőség. Hitelesen szakorvos által igazolt betegségből adódó tanfolyamlemondás esetén (a tanfolyam megkezdése előtt) egy későbbi tanfolyamra vagy workshopra átruházható a befizetett összeg, vissza nem térítendő. Nyaralás, magán- vagy munkahelyi elfoglaltság esetében nem lehetséges mindez. Amennyiben az első alkalommal sem jelenik meg a Vendég a tanfolyamon, és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltatót, úgy automatikusan elveszti a jogát a befizetett összeg jóváírására vagy átruházására. A Szerződéstől való elállást (mind tanfolyam, mind egyéb szolgáltatás esetében) írásban (e-mail formájában) köteles jelezni a Vendég. Egy adott tanfolyam idő előtti befejezése esetén nincs lehetőség a tanfolyam díjának árarányos visszatérítésére. Ünnepnapokból és áthelyezett naptári munkanapokból adódóan előfordulhat, hogy egy adott tanfolyam több hetesre tolódik. Az ünnepnapra eső tanóra ez esetben nem marad el, hanem egy héttel később kerül megtartásra.

Kedvezmények igénybevételére kizárólag a kedvezményes időszakon belül van lehetőség. Egyidejűleg több kedvezmény igénybevételére van lehetőség.

Amennyiben a Szolgáltató szüntet meg egy tanfolyamot vagy szolgáltatást, úgy a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti a Vendég számára.

A megvásárolt szolgáltatások a Szolgáltató jóváhagyásával más személyre átruházhatóak.

VII. HÁZIREND

A vendég az oktatás illetve a rendezvény helyszínére történő belépés alkalmával automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Stúdiót reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A vendég egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezen megjelenésért a helyszínnel szemben semminemű követelést nem támaszthatnak. A vendég a helyszínen történő belépéssel elfogadja a helyszín házirendjét, és azt köteles betartani.

A Tanárok és a Stúdió alkalmazottainak utasítását mindenkinek be kell tartania.

Szándékos károkozás vagy mások testi épségének veszélyeztetése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hatósági lépéseket kezdeményezzen. Rongálás, kár esetén amely a vendég hibájából keletkezik az egész stúdió területén, a vendég köteles megfizetni a kárt a Szolgáltatónak.

Tűz- vagy egyéb vészhelyzet esetén külön felszólítás nélkül is köteles a vendég a meghatározott menekülési útvonalon a lehető leghamarabb elhagyni a helyszín épületét.

A táncterembe belépni kizárólag tánccipőben vagy tiszta zárt váltócipőben és váltóruhában lehet.

A Vendég a Stúdiót és a Stúdióban található ingóságokat, valamint közös használatú helyiségeket csak rendeltetésszerű és szerződésszerűen használhatja.

Vendég kötelezi magát arra, hogy a Stúdiót és annak felszerelési tárgyait, berendezéseit a használat során általában szükséges és elvárható módon megóvja, azok rendeltetésszerű használatáért anyagi felelősséget vállal.

Vendég felelősséget vállal a saját értéktárgyaiért és azoknak a védelméért.

Vendég felel minden az órák idején bekövetkezett olyan kárért, ami a rendellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. A rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat eredményeként a Stúdióban keletkezett kár megtérítésére írásbeli felszólítás alapján köteles a Vendég.

A Vendég köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha károsodás veszélye fenyegeti a Stúdiót, illetőleg ha a Szolgáltatót terhelő munkálatok szükségessége merül fel.

Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Stúdióban átalakítást, értéknövelő beruházást nem végezhet.

Ha a Vendég a Stúdióban található berendezési tárgyakat használja, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, az eszközök tárolóba való visszahelyezéséről gondoskodni.

A Stúdióba Vendég saját sporteszközöket (pl. sportszerek) az órák idő tartamán túl csak a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélyével, ekkor is csak a Vendég saját felelősségére tárolhat.

Vendég a Szolgáltatónak minden olyan észrevételt jelez, ami a Stúdió rendeltetésszerű használatát akadályozhatja.

VIII. SZERZŐI ÉS ALKOTÓI JOGVÉDELEM

A Foglalkozások során oktatott szakmai és tananyagok Nemesfalvi Alexandra tulajdonát képezik, azokat harmadik félnek kiadni, illetve kereskedelmi és oktatási céllal felhasználni a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A Foglalkozások során fénykép vagy videofelvétel készítése csak a Szolgáltató előzetes engedélyével történhet. A foglalkozások során készült fényképek és videók Nemesfalvi Alexandra tulajdonát képezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a foglalkozások során fényképeket vagy videofelvételt készítsenek, amelyek a Szolgáltató saját felületein vagy külső felületeken megjelenhetnek. Jelen szerződés aláírásával a Vendég ehhez hozzájárulását adja.

IX. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A vállalkozás adatokat tárol, dolgoz fel és továbbít, mely során a Szolgáltató mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Ez vonatkozik mind a Vendéggel, és az Érdeklődőkkel, mind az Üzleti partnerekkel, valamit az Alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelésre is.

Nemesfalvi Alexandra elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmével szemben, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Nemesfalvi Alexandra a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

X. KÁRIGÉNY

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az ilyen a vállalkozás helyszínén általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a helyszínen elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltözőkben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A Vendégek felelősek a helyszínre általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

XI. KÜLÖNÓRÁK

A különórákra is van lehetőség (Személyi edzés, magán táncóra, életmód és táplálkozás segítségadás, spirituális segítségadás,stb.) Az időpont foglalása e-mail-ben történhet. Egy időpont akkor számít leegyeztetettnek, amennyiben azt a Szolgáltató visszaigazolta és megerősítette. Amennyiben a leegyeztetett időpontban nem jelenik meg a Vendég, illetve ha a különóra időpontja előtti 24 órán belül történik az időpont lemondása, úgy a vendég köteles a teljes összeget megtéríteni. Amennyiben minimum 24 órával a lefoglalt időpont előtt kéri a Vendég az időpont törlését vagy módosítását, úgy nem keletkezik fizetési kötelezettsége. Amennyiben a foglalt időpontra később érkezik a vendég, az automatikusan a különóra időtartamán lerövidülését vonja maga után.

XII. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

1. Az online ajánlat tartalma

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárjuk a Szolgáltatóval szemben támasztott, bármilyen, anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott felelősségvállalási igényt, amelyet a közölt információk használatával vagy nem használatával, illetve a hibás és hiányos információk használatával okoztak, amennyiben a Szolgáltató nem vétkes igazolható szándékosság vagy súlyos hanyagság miatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot módosítsa, kiegészítse, külön értesítés nélkül törölje, valamint időszakosan szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse annak közzétételét.

2. Hivatkozások és linkek

Idegen internetes oldalra mutató, olyan közvetett vagy közvetlen hivatkozás ("link") esetén, amely a Szolgáltató felelősségi körén kívül esik, a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag akkor lép életbe, ha a Szolgáltató számára ismertek ezek a tartalmak, és műszakilag lehetséges és elvárható lenne, hogy jogszerűtlen tartalmak esetén megakadályozza a használatukat.

3. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelére, akkor az adatok átadása kifejezetten önkéntesen történik a Felhasználó részéről. A Szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltatás honlapján megjelenő tartalmak, valamint a tanfolyamokon, workshop-okon és egyéb rendezvényeken nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, amelyeket a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

XIII. Jogi vita

1.Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik, első sorban peren kívül, közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni.

2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetőségét kötik ki.

XIV. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉS A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL

A kormány legutóbbi határozata 2021. május 10-től lehetővé teszi a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és tömegsport célú edzésen való részvételt. Ennek értelmében a vállalkozás május 10-től ismét megnyitja kapuit, és folytatódnak az edzéseink.

Amennyiben a határozat idővel változik és nem lehetséges az órákon és tanfolyamokon a személyes részvétel, abban az esetben online formában folytatódnak a tanfolyamok és órák, tehát a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre. A Szolgáltató adhat más lehetőséget is a tanfolyam folytatására. Amennyiben a szolgáltató más lehetőséget nem ad, ez érvényes általánosan mindenkire.

Jelentkezésetekkel a következő szabályokat fogadjátok el Magatok és Társaitok védelmének érdekében:

Az edzésen mindenki saját felelősségére vesz részt.

Kérjük, hogy amennyiben bármilyen betegség jeleit tapasztaljátok magatokon, ne gyertek edzésre!

Az épületben csak az edzések résztvevői, valamint Stúdiónk munkatársai tartózkodhatnak - kérjük, hogy a szülők, kísérők kint várakozzanak!

Kérjük, hogy az edzésre pontosan (5-10 perccel az óra előtt) érkezzetek!

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Bármely szolgáltatás igénybevételével (különös tekintettel az online felületen való jelentkezéssel) a Vendég elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

Üzemeltető az adatok biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet elvárásait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. Jelen szerződés érvényes addig, amíg a Vendég a Szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben már nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni a Vendég, abban az esetben köteles írásban (emailen keresztül, a jelen szerződésben megadott címen) értesíteni a Szolgáltatót, azzal a szerződés megszűnik a felek között. Kapcsolattartás, vitás kérdések megbeszélése kizárólag írásos formában (emailen keresztül) lehetséges.